ZAKOŃCZYLIŚMY KONKURS NA PRZYDZIAŁ MIESZKAŃ W BUDYNKU PRZY UL. WYSOKIEJ 30

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  W BUDYNKU MIESZKANIOWYM WIELORODZINNYM PRZY ULICY WYSOKIEJ 30

Nr. kl. schodowej

Numery  mieszkań

Kondygnacja

Powierzchnia użytkowa mieszkania

 

m2

Nr Ankiety

Kwota partycypacji

Kaucja
(liczona, jako dwunastokrotność czynszu obowiązującego na dzień zawarcia umowy najmu) [zł]

Stawka czynszu (liczona, jako 5% * "wskaźnik odtworzeniowy" / 12)

Rzuty graficzne

 

PARTER

Pokaż

I PIĘTRO

Pokaż

M 1

I PIĘTRO

43,05

63 / R

96 000,00

9 040,50

17,50zł/m2/m-c

Pokaż

M 2

I PIĘTRO

33,36

251/G

47 000,00

7 005,60

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

M 3

I PIĘTRO

42,09

405 / M

87 000,00

8 838,90

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż

M 4

I PIĘTRO

30,27

100 / F

53 100,00

6 356,70

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

M 5

I PIĘTRO

30,38

595 / S

60 000,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż

M 6

I PIĘTRO

30,38

385 / M

60 000,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

M 7

I PIĘTRO

59,15

607 / S

110 000,00

12 421,50

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

II PIĘTRO

Pokaż

M 8

II PIĘTRO

43,05

606 / S / 2019

81 100,00

9 040,50

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

M 9

II PIĘTRO

33,36

677 / K

90 000,00

7 005,60

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż

M 10

II PIĘTRO

48,27

250 / G

81 000,00

10 136,70

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

M 11

II PIĘTRO

30,38

399 / M / 2019

61 000,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

M 12

II PIĘTRO

30,38

386 / P / 2020

51 050,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

M 13

II PIĘTRO

30,38

699 / K

92 100,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż

M 14

II PIĘTRO

59,15

255 / G / 2020

106 500,00

12 421,50

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż

III PIĘTRO

Pokaż

M 15

III PIĘTRO

43,05

256 / G / 2020

83 700,00

9 040,50

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

M 16

III PIĘTRO

33,36

579 / K

50 000,00

7 005,60

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

M 17

III PIĘTRO

48,27

367 / W

73 000,00

10 136,70

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż

M 18

III PIĘTRO

30,38

398 / M

61 000,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż

M 19

III PIĘTRO

30,38

493 / S

72 000,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

M 20

III PIĘTRO

30,38

700 / K

71 000,00

6 379,80

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

M 21

III PIĘTRO

59,15

368 / W

120 000,00

12 421,50

17,50zł/m2/m-c

Pokaż 

M 22

III PIĘTRO

25,55

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

IV PIĘTRO

Pokaż

M 23

IV PIĘTRO

47,39

492 / S

70 000,00

9 951,90

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż

M 24

IV PIĘTRO

29,59

102 / F

50 000,00

6 213,90

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż

M 25

IV PIĘTRO

53,51

365 / W

71 000,00

11 237,10

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż

M 26

IV PIĘTRO

30,38

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 27

IV PIĘTRO

30,38

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 28

IV PIĘTRO

30,38

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 29

IV PIĘTRO

58,86

605 / S

106 200,00

12 360,60

17,50zł/m2/m-c

 Pokaż

M 30

IV PIĘTRO

25,55

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

I PIĘTRO

Pokaż 

 II 

 

M 31

I PIĘTRO

44,87

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 32

I PIĘTRO

30,38

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 33

I PIĘTRO

30,27

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 34

I PIĘTRO

30,38

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 35

I PIĘTRO

41,93

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 36

I PIĘTRO

46,95

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

II PIĘTRO

Pokaż 

M 37

II PIĘTRO

44,92

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 38

II PIĘTRO

30,38

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 39

II PIĘTRO

30,38

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 40

II PIĘTRO

30,38

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 41

II PIĘTRO

41,96

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 42

II PIĘTRO

46,95

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

III PIĘTRO

Pokaż

M 43

III PIĘTRO

44,92

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 44

III PIĘTRO

30,38

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 45

III PIĘTRO

30,38

ZAREZERWOWANO

Pokaż 

M 46

III PIĘTRO

30,38

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 47

III PIĘTRO

41,96

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 48

III PIĘTRO

46,95

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

M 49

III PIĘTRO

25,50

ZAREZERWOWANO

 Pokaż

Stawka czynszu wykazana w tabeli jest wyliczona według stanu na dzień 15.11.2019 r. Stawka czynszu będzie systematycznie waloryzowana w oparciu
o wartość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Łodzi (wskaźnikiem odtworzeniowym). Wartość wskaźnika odtworzeniowego wynosi 4 201,00 zł do dnia 31.03.2020 roku.

Ustalenie stawki czynszowej następuje wg wzoru:

Stawka czynszowa = 5% * wskaźnik odtworzeniowy /12

Powyższe oznacza, że w podana w tabeli stawka czynszowa może ulec zmianie.

Kaucja wykazana w tabeli jest wyliczona, jako dwunastokrotność stawki czynszu obowiązującej na dzień zawarcia umowy najmu. W związku z tym, że stawka czynszowa będzie ulegać zmianom, zmienić może się również wysokość należnej do wpłaty kaucji.

Minimalna wysokość deklarowanej partycypacji podana w tabeli, oznacza jaką w danym momencie wysokość partycypacji powinna zadeklarować Osoba zainteresowana uzyskaniem prawa najmu. Kwota deklarowanej partycypacji może być wyższa od „minimalnej wysokości deklarowanej partycypacji” podanej w tabeli. Minimalne wysokości deklarowanych partycypacji będą uaktualnianie, w związku ze składanymi ofertami najmu.