Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru wraz z przyłączami: wodnym, kanalizacyjnym, co., energetycznym oraz budową zjazdu przy ulicy Wysokiej 30 w Łodzi”

Numer ogłoszenia: 565660-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.

ogłoszony przez

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 150/152

92-230 Łódź

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznika mi od 1-7

pozostałe załączniki do SIWZ :

Załącznik nr 8 – Program funkcjonalno-użytkowy,

Załącznik nr 9 – Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy,

Załącznik nr 10 – Opinia geotechniczna,

Załącznik nr 11- Mapa do celów projektowych,

Załącznik nr 12 – Koncepcja kierunkowa opracowana przez BAM,

Załącznik nr 13 - Oświadczenia gestorów sieci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, PGE Dystrybucji S.A.,Veolii Energii Łódź S.A.. o zapewnieniu dostaw dla przewidzianej inwestycji,

Pytania 1

Pytania 2

Otwarcie ofert

Wybór oferenta