Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o  ogłasza przetarg na usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków , przyległych terenów zewnętrznych nieruchomości oraz pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości własnych oraz pomieszczeń biurowych Widzewskiego TBS Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA

OTWARCIE OFERT

WYBÓR OFERENTA