Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru wraz z przyłączami:

wodnym, kanalizacyjnym, co., energetycznym oraz budowa zjazdu przy ulicy Wysokiej 30 w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 548623-N-2018   ; data zamieszczenia:

20.04.2018r.

ogłoszony przez

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 150/152

92-230 Łódź

Dokumenty:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Program funkcjonalno-użytkowy
  4. Prawomocna decyzja o warunkach zabudowy
  5. Mapa do celów projektowych
  6. Koncepcja kierunkowa opracowana przez BAM
  7. Oświadczenia gestorów sieci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, PGEDystrybucji S.A., Veolii Energii Łódź S.A. o zapewnieniu dostaw dla przewidzianej inwestycji
  8. odpowiedzi na pytania I - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
  9. ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
  10. unieważnienie przetargu