Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasz przetarg na Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru wraz z przyłączami: wodnym, kanalizacyjnym, co., energetycznym oraz budowa zjazdu przy ulicy Wysokiej 30 w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Numer ogłoszenia: 533721-N-2018 ; data zamieszczenia: 20.03.2018r.

ogłoszony przez Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 150/152

92-230 Łódź

 

Dokumenty:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Program funkcjonalno-użytkowy
  4. Prawomocna decyzja o warunkach zabudowy
  5. Opinia geotechniczna
  6. Mapa do celów projektowych
  7. Koncepcja kierunkowa opracowana przez BAM
  8. Oświadczenia gestorów sieci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, PGE Dystrybucji S.A., Veolii Energii Łódź S.A. o zapewnieniu dostaw dla przewidzianej inwestycji
  9. Unieważnienie