Postępowanie 3/DA/18:

na usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych  budynków , przyległych terenów  zewnętrznych nieruchomości  oraz pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych  nieruchomości własnych  oraz pomieszczeń biurowych Widzewskiego TBS Spółka z o.o.

 

Numer ogłoszenia: 531080-N-2018 ; data zamieszczenia: 15.03.2018r.

ogłoszony przez

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 150/152

92-230 Łódź

 

Dokumenty:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ

Zmiany:

  1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  2. informacja o zmianie SIWZ
  3. zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ

Otwarcie ofert:

  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Unieważnienie