03/DA/21 - Budowa Budynku Mieszkalnego na nieruchomości położonej PRZY ULICY NAWROT W ŁODZI NA DZIAŁCE 198, 199 OBRĘB W-24

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji  w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ PROWADZONE JEST PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/441483

 

Termin składania ofert: 19.04.2021 r. do godz. 13:45