Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz usługami wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nawrot w Łodzi na działce 198, 199 obręb w-24 nr 06/da/2020

 

Numer ogłoszenia: 774092-N-2020 ; data zamieszczenia: 30.12.2020 r.

ogłoszony przez

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 150/152.

92-230 Łódź

Dokumenty:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Dokumentacja techniczna – załącznik nr 7
  4. Informacja o unieważnieniu postępowania