Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków , przyległych terenów zewnętrznych nieruchomości oraz pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości własnych oraz pomieszczeń biurowych Widzewskiego TBS Spółka z o.o.

Numer ogłoszenia: 770503-N-2020 ; data zamieszczenia: 22.12.2020 r.

ogłoszony przez

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 150/152

92-230 Łódź

Dokumenty:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Odpowiedzi na pytania
  4. Zmiany:
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Wynik postępowania