Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz częścią usługową w parterze budynku, wiatą śmietnikową i urządzeń budowlanych (w tym: budową parkingu) wraz przyłączami: wodnym, kanalizacyjnym, co., energetycznym oraz budową zjazdu przy ulicy Przędzalnianej 101/103 w Łodzi 

Nr postępowania : 03/DA/20

Numer ogłoszenia: 574330-N-2020  z dnia 2020-08-13

ogłoszony przez

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

Dokumenty:

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ z załącznikami od nr 1 do 7
3. Inne dokumenty: 

4. Informacja z otwarcia ofert
5. Informacja o wyborze oferty