Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru wraz z przyłączami: wodnym, kanalizacyjnym, co., energetycznym oraz budową zjazdu przy ulicy Nawrot 100 w Łodzi.  – 02/DA/2020

Numer ogłoszenia: 530163-N-2020 z dnia 2020-04-08 r.  

ogłoszony przez

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 150/152

92-230 Łódź

Dokumenty:

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ z załącznikami od nr 1 do 7 z załącznikami od nr 1 do 7
3. Inne dokumenty: 

 • Załącznik nr 8 –  Program funkcjonalno-użytkowy
 • Załącznik nr 9 –  Uchwała nr XVII/712/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2019r w sprawie planu miejscowego
 • Załącznik nr 10 – Opinia geotechniczna
 • Załącznik nr 11 -  Mapa do celów projektowych
 • Załącznik nr 12 – Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenu przy ulicy Nawrot 100
 • Załącznik nr 13 - Oświadczenia gestorów sieci
 • Załącznik nr 14 – Inwentaryzacja zieleni

4. Odpowiedzi na pytania:

 1. Odpowiedź z dnia 16.04.2020
 2. Odpowiedź z dnia 21.04.2020

5.  Zmiana treści SIWZ

 1. Zakres zmian w treści SIWZ
 2. SIWZ po zmianach z dnia 21.04.2020

6. Informacja z otwarcia ofert

7. Informacja z wyboru oferty