Postępowanie 11/DA/2019

"Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych nieruchomości oraz pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości własnych oraz pomieszczeń biurowych Widzewskiego TBS Spółka z o.o. 

Numer ogłoszenia: 637962-N-2019 ; data zamieszczenia: 20.12.2019 r.

ogłoszony przez

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 150/152

92-230 Łódź

Dokumenty:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Pytanie 1
4. Poprawiony formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SiWZ
5. Pytanie 2 wraz z odpowiedziami
6. Pytanie 3 wraz z odpowiedziami
7. Informacja z otwarcia oferty
8. Wynik postępowania