Wykonanie zabezpieczeń budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Nawrot 34 w Łodzi

 

Numer ogłoszenia: 602014-N-2019 ; data zamieszczenia: 25.09.2019 r.

ogłoszony przez

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 150/152

92-230 Łódź

 

Dokumenty:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 8 (w przypadku problemów z otwarciem pliku należy pobrać darmowy program 7zip ze strony https://www.7-zip.org/)

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja z wyboru oferty