Przetarg nieograniczony "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym oraz lokalami usługowymi w poziomie parteru wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wysokiej 30 oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku na działce 196/1.

Numer ogłoszenia: 568339-N-2019 ; data zamieszczenia: 03.07.2019 r.
ogłoszony przez:

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. ZAŁĄCZNIK NR 8.7z  (w przypadku problemów z otwarciem pliku należy pobrać darmowy program 7zip ze strony https://www.7-zip.org/ )