Przetarg nieograniczony "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 
garażem wielostanowiskowym oraz lokalami usługowymi w poziomie parteru 
wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ulicy Wysokiej 30 oraz wykonanie robót budowlanych związanych z 
zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku na działce 196/1.

Numer ogłoszenia: 558780-N-2019 ; data zamieszczenia: 10.06.2019 r.
ogłoszony przez
Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie nr 558780.pdf

2. SIWZ 07.DA.19.pdf

3. ZAŁĄCZNIK NR 9.7z  (w przypadku problemów z otwarciem pliku należy pobrać darmowy program 7zip ze strony https://www.7-zip.org/ )

4. Unieważnienie przetargu.pdf