Szanowni Państwo !!!

Widzewskie TBS Sp. z o.o. uprzejmie przypomina o obowiązku składania przez Najemców w terminie do dnia 31 maja 2019 r. deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe za rok 2018.

Prosimy o wypełnienie i przekazanie do siedziby Towarzystwa druków deklaracji.

 

Druk deklaracji do pobrania