Numer ogłoszenia: 536487-N-2019 z dnia 2019-04-11

ogłoszony przez:

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.

al. Piłsudskiego 150/152

92-230 Łódź

 

Dokumenty:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Przedmiary (w przypadku problemów z otwarciem pliku należy pobrać darmowy program 7zip ze strony https://www.7-zip.org/ )