Przetarg nieograniczony "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym oraz lokalami usługowymi w poziomie parteru wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wysokiej 30 oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku na działce 196/1.


Numer ogłoszenia: 531168-N-2019 ; data zamieszczenia: 28.03.2019 r.

ogłoszony przez

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 150/152

92-230 Łódź

Dokumenty:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 9 (w przypadku problemów z otwarciem pliku należy pobrać darmowy program 7zip ze strony https://www.7-zip.org/ )

4. Treść zmiany do SIWZ

5. Ogłoszenie o zmianie

6. Informacja z otwarcia ofert