Ogłoszenie nr 522688-N-2019 z dnia 2019-03-07 r.
Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:

Przetarg nieograniczony na remont balkonów w zasobach własnych Widzewskiego TBS sp. z o.o. w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Przedmiary
  4. Unieważnienie