Szanowni Państwo


ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).


Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od dnia 10.08.2020 nasi Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.


Jak to wygląda w praktyce:


Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania, Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia), Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego. W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/
Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.
Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).


W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).
Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.