Widzewskie TBS Spółka z o.o.
realizuje społeczny program budownictwa czynszowego w Łodzi.

Powstało w dniu 6 marca 1998 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
Działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego regulującą funkcjonowanie kas mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa mieszkaniowego. Inne zasady nie objęte przepisami niniejszej ustawy sankcjonują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Spółka prowadzi działalność przede wszystkim na dwóch płaszczyznach gospodarczych. Pierwszej jako inwestor realizujący budownictwo mieszkalne wielorodzinne , drugiej jako zarządca nieruchomościami własnymi ( wybudowanymi przez Spółkę ) oraz wspólnotami mieszkaniowymi.

  • budowanie domów czynszowych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
  • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Towarzystwa,
  • świadczenie usług inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej,
  • budowa budynków i lokali użyteczności publicznej związanych z funkcjonowaniem zespołu osiedla / mieszkaniowego.
  • sprawowanie na podstawie umowy zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie będącymi własnością Spółki

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 150/152

92-230 Łódź

tel. +48 42 674 93 78

email: wtbs@wtbs.pl