DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

ZAKRES  PRAC DZIAŁU ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNEGO

 1. Nadzorowanie i kontrola stanu sanitarno – porządkowego administrowanego terenu w tym:
  • prowadzenie akcji odszczurzania, odmuszania i dezynfekcji,
  • organizowanie akcji odśnieżania i usuwania gołoledzi,
  • przeglady i przygotowanie budynków przed zimą;
 2. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją nieruchomości, sporządzanie pomiarów administracyjnych zasobów, kontrola udostępniania pomieszczeń wspólnego użytku, zapobieganie samowolnemu zajmowaniu lokali;
 3. Prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacji mediów i reklam;
 4. Załatwianie spraw związanych ze szkodami spowodowanymi zdarzeniami losowymi;
 5. Organizacja zebrań wspólnot mieszkaniowych;
 6. Wykonywanie przeglądów technicznych budynków i lokali, załatwianie spraw związanych z  usterkami zgłoszonymi przez mieszkańców, bieżąca obsługa techniczna budynków i lokali;
 7. Organizacja i nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych,   remontowych i  konserwacyjnych, współpraca z gestorami sieci,
 8. Planowanie robót remontowych na podstawie przeglądów technicznych, uchwał podejmowanych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, zgłoszonych potrzeb;
 9. Prowadzenie dokumentacji technicznej budynów i lokali;
 10. Kontrola bezpieczeństwa przeciwpożarowego zarządzanych nieruchomości;
 11. Współpraca i prowadzenie korespondencji z mieszkańcami i najemcami lokali użytkowych.